Gemeente Sluis
Cadzand-Bad
2013-2017

Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad

Ontwikkeling Cadzand-Bad

In het Ontwikkelingsplan Natuurlijk Stijlvol heeft gemeente Sluis de gewenste kwaliteitsslag beschreven voor de toeristische kustplaats Cadzand-Bad. Het plan is tot stand gekomen in participatie met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. Binnen het ontwikkelingsplan is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteit plan opgesteld. Er liggen initiatieven van diverse belanghebbenden voor de bouw van (recreatieve) appartementen en vergroting van de bestaande hotels.

Het plan is zorgvuldig afgestemd op het provinciaal en rijksbeleid en door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als een voorbeeldproject in Nederland op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS).

De komende jaren zal gefaseerd het nieuwe Cadzand-Bad tevoorschijn komen.

Proces- en omgevingsmanagement

Onze inbreng in de uitwerking van het ontwikkelingsplan Natuurlijk Stijlvol beslaat het bewaken van de belangen van de gemeente Sluis in het proces met initiatiefnemers en andere overheden binnen afzonderlijke ontwikkelingsplannen. Een combinatie van planologie, overeenkomsten en afspraken, techniek en uitvoering. Projecten waarbij nieuwbouw wordt gerealiseerd of bestaande voorzieningen die uitgebreid worden hebben vaak te maken met een gemeentelijke uitvoering in de openbare ruimte. Deze afstemming is van groot belang bij de uitvoering van de totale kwaliteitsslag van Cadzand-Bad.

Aanleg van een jachthaven

Samen met het waterschap Scheldestromen en de initiatiefnemer voor de jachthaven Yacht@Cadzand-Bad B.V. is de gemeente opdrachtgever geweest voor het project Cadzand Maritiem. Deze samenwerkingsvorm tussen enerzijds twee overheden en een privaatrechtelijke partij was voor alle partijen uniek. De uitvoering bestond uit de kustversterking “Zwakke Schakels Cadzand-Bad”, de aanleg van een jachthaven en de kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte in de vorm van een nieuwe duinboulevard.

Engineering & construct

Gezien de grote belangen en vele belanghebbenden is voor dit project gekozen voor een UAV-GC contract, in de vorm van engineering en construct. Deze innovatieve marktbenadering geeft de opdrachtgever de gewenste houvast en sturing, waarbij de opdrachtnemer voldoende vrijheid behoudt om zich als marktpartij te profileren.

Herinrichting Boulevard de Wielingen

Voor de boulevard is een nieuw ontwerp gemaakt door OKRA Landschapsarchitecten. Boulevard De Wielingen wordt omgevormd tot een groene verblijfsboulevard met aandacht voor de verbinding van kust en zee.

Buro cinq