Ga naar de inhoud

Onderzoek doortrekking fietspad

Klundert, gemeente Moerdijk 2022 – 2023

In 2021 is het fietspad langs de Zevenbergseweg tussen het havengebied van Moerdijk en de kern Klundert opnieuw ingericht. Het vervolg van het fietspad binnen de bebouwde kom van Klundert was nog geen onderdeel van het plangebied. Ter hoogte van de komgrens eindigt het fietspad en moeten fietsers de rijbaan op, deze verkeerssituatie wordt als onveilig ervaren.

Opdracht  
Voor de gemeente Moerdijk mochten wij onderzoek doen naar de meest veilige oplossing voor fietsers tussen de komgrens en de Zevenbergsepoort.

Multidisciplinair
Onze disciplines mobiliteit en civiele techniek zijn samen opgetrokken tijdens dit project en hebben de mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid inzichtelijk gemaakt. Daarbij is ook nadrukkelijk rekening gehouden met de toekomstige aanleg van een randweg die invloed heeft op het gebruik van de Zevenbergseweg.

Oplossing
Gekozen is om het fietspad door te trekken tot voorbij het kruispunt Het Walletje – Zevenbergseweg zodat fietsers en automobilisten pas gemengd worden op een plaats waar de intensiteit en snelheid van het verkeer lager is. Dit zorgt voor een veilige en prettige fietsverbinding van en naar Klundert.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51