Ga naar de inhoud

Beweegscan Middelburg

Gemeente Middelburg, 2023

Middelburg, de stad die sport omarmt, heeft tijdens de lockdowns de kwetsbaarheid van sportgemeenschappen ervaren. Terwijl sportverenigingen hun deuren moesten sluiten, kozen mensen voor individuele sportactiviteiten, zoals wandelen en hardlopen. Dit heeft de behoefte versterkt om een veilige en beweegvriendelijke omgeving te creëren. Een omgeving waarin bewoners gestimuleerd worden actief bezig te kunnen zijn om hun gezondheid te bevorderen.

Na een aantal gesprekken met de gemeente is gebleken dat er behoefte was aan een Beweegscan, een eerste inventarisatie op stadsniveau om te achterhalen hoe beweegvriendelijk Middelburg is. De Beweegscan is het resultaat van een zorgvuldig proces waarin we de behoeften van wandelaars en hardlopers grondig hebben geanalyseerd. We hebben niet alleen gekeken naar ruimtelijke gegevens, maar ook naar gegevens van apps zoals Strava om de beste routes te identificeren. Maar we zijn verder gegaan dan alleen data: we hebben workshops georganiseerd waarin wandelaars en hardlopers in de gemeente Middelburg hun waardevolle inzichten hebben gedeeld.

Deze workshops, gecombineerd met onze analyses, hebben geleid tot een kaart waarin alle knelpunten gebundeld zijn. Deze laten goed zien waar de uitdagingen zijn om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving. De knelpunten kaart en de visie op Beweegvriendelijk Middelburg is vervolgens gepresenteerd aan de Gemeente Middelburg.

Wij geloven dat Middelburg het potentieel heeft om een beweegvriendelijke omgeving te worden, waarin de Beweegscan een eerste indicatie geeft van de knelpunten en mogelijkheden. Het is belangrijk om te benadrukken dat een gezonde leefomgeving een centraal speerpunt is van de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt. Onze Beweegscan sluit naadloos aan bij dit doel en draagt bij aan een gezondere fysieke leefomgeving.

Samen bouwen we aan een Beweegvriendelijk Middelburg, waar bewoners worden gestimuleerd meer te bewegen in een prettige, openbare ruimte.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51