Ga naar de inhoud

Proces- en projectmanagement

Bij Juust worden we blij van projecten in het ruimtelijk domein, projecten waarmee we het verschil kunnen maken. Graag verzorgen we daarom voor u het proces- en projectmanagement!

We werken graag met ons hoofd in de wolken en onze voeten in de klei. We brengen daarom samen met u zorgvuldig de doelstellingen van een project in beeld; wat moeten we bereiken? Daarbij vertrekken we altijd vanuit de vraag; wat willen we bereiken? Naast de doelstellingen leggen we de kaders vast op het vlak van onder andere geld, organisatie, risico’s, kwaliteit, informatie en tijd (GORKIT). Dit pakket aan doelstellingen en kaders leggen we vast en vormt de basis voor het project.

Met een resultaatgerichte aanpak zorgen we voor structuur en overzicht binnen het project en leggen afspraken duidelijk vast. Hierdoor maken en houden we het voor de betrokkenen beheersbaar. Daarbij brengen we goed in beeld welke stappen moeten worden gezet en wanneer en door wie die gezet moeten worden. We houden scherp in beeld wie zowel intern als extern betrokken moeten worden en zorgen we voor het juiste gesprek.

Door onze ervaring met het werken voor en bij gemeenten hebben we een goede ‘politiek-bestuurlijke antenne’ ontwikkeld die we in kunnen zetten in het bestuurlijk besluitvormingsproces. We komen snel tot de kern en weten hoe we de, soms complexe, inhoud toegankelijk maken voor zowel bestuur als de betrokken partijen.

De projectmanagers van Juust hebben altijd affiniteit met de ruimtelijke inhoud en kunnen bij specifieke inhoudelijke vragen terugvallen op de adviseurs die we in huis hebben.

 

 

Meer weten over proces- en projectmanagement? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51