Ga naar de inhoud

Gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid centrumstad

Zierikzee, 2020 – heden

Samen met de gemeente Schouwen-Duiveland, het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat hebben we gezamenlijk de visie Bereikbare centrumstad Zierikzee ontwikkeld om de problematiek van ontsluiting en doorstroming van het wegennet in en om Zierikzee aan te pakken. Na het vaststellen van de visie is een gebiedsgerichte aanpak (GGA) Zierikzee uitgewerkt waarbij de projectvoorstellen en de stap naar de daadwerkelijke uitvoering van deelprojecten zijn opgenomen. 

Juust is nauw betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de deelprojecten. We stellen een oplossing vast voor het landbouwverkeer en het fietsverkeer in combinatie met een goede doorstroming op de N59 door Zierikzee. Daarnaast is het realiseren van een rechtstreekse aansluiting van de Grevelingenstraat op de N59 belangrijk voor een robuuste bereikbaarheid van Zierikzee.

De GGA Zierikzee is opgezet om de maatregelen die uit de visie voortkomen voldoende uit te werken, zodat ze kunnen worden geprioriteerd en geconcretiseerd. Het doel van de GGA is om door samenwerking met de verschillende wegbeheerders tot de beste oplossingen te komen en door een gezamenlijke aanvliegroute optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen.

Juust is niet alleen betrokken geweest bij het opstellen van de visie en de procesbegeleiding ervan maar ook de verdere uitwerking van de GGA ligt in onze handen. Hierbij werken de disciplines mobiliteit en civiele techniek nauw samen om tot een optimaal resultaat te komen waarbij Zierikzee in de toekomst verkeersveilig en bereikbaar blijft.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51