Ga naar de inhoud

Zorgpaviljoens 's Heeren Loo

Vlissingen, 2022 – 2023

Een project waarbij we de opdrachtgever op verschillende vlakken hebben kunnen ontzorgen zijn de Zorgpaviljoens van ’s Heeren Loo in Vlissingen. Bij dit project zijn onze disciplines Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek betrokken.

Voor de realisatie van 96 zorgeenheden, 12 gemeenschappelijke ruimten en een gebouw voor de dagbesteding stelden we de ruimtelijke onderbouwing op, coördineerden we de (milieu)onderzoeken en waren we betrokken bij de voorbereidingen van de diverse vergunningaanvragen. Daarnaast werd gelijktijdig de civieltechnische uitwerking van het definitief ontwerp opgemaakt door onze discipline Civiele Techniek.

Ook het participatietraject hebben we ondersteund door het maken van 3D visualisaties. Hierdoor werd het plan en de impact op de omgeving goed in beeld gebracht.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51