Ga naar de inhoud

Verkeersstudie

North Sea Port Benelux, 2022 – heden

North Sea Port heeft de ambitie om de verkeersveiligheid op de wegen in zowel Nederland als België flink te verbeteren. Om dit te realiseren, zijn we momenteel bezig met het uitvoeren van een verkeersstudie om passende oplossingsrichtingen te ontwikkelen. 

Stimuleren fietsgebruik
Bovendien neemt het belang van fietsgebruik binnen het havengebied neemt steeds meer toe, niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook met het oog op de betaalbaarheid van het vervoer alsook de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers. Daarom wil North Sea Port medewerkers extra aanmoedigen om vaker met de fiets naar het werk te komen. Om deze reden heeft North Sea Port de ambitie uitgesproken om het fietsnetwerk in de haven te optimaliseren. Daarvoor zal een roadmap fietsvoorzieningen opgesteld worden. Door het verbeteren van de infrastructuur (verkeersveiliger en aangenamer aanleggen) zal het fietsgedrag bevorderd en gestimuleerd worden.

Project
De eerste stap in de verkeersstudie was het in kaart brengen van de knelpunten. Daarvoor werd een grootschalige enquêtering bij werkgevers en werknemers gedaan. Ook andere data zoals de statistieken van verkeersongevallen zijn geanalyseerd om een beeld te krijgen van de objectieve verkeersonveiligheid. Vervolgens wordt het wegennet op structuurniveau geanalyseerd om een leesbaar fietsnetwerk te creëren dat passend verkeergedrag stimuleert. Hierbij houden we rekening met de omgeving, het gewenste gebruik en de toekomstige ontwikkelingsstrategieën. Uiteindelijk worden passende inrichtingseisen ontwikkeld voor de herinrichting van wegen en kruispunten of het aanleggen hiervan. De bedoeling is dat plan dan meegenomen wordt binnen het uitvoeringsprogramma van North Sea Port de komende jaren.  

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51