Van Gelder Groep
Westenschouwen
2016-2017

Herinrichting Steenweg, Lageweg

Herinrichting straat

Westenschouwen, gemeente Schouwen-Duiveland, is een toeristisch dorp aan het strand. De inrichting van de openbare ruimte en de riolering in de Lageweg en (de in het verlengde van de Lageweg liggende) Steenweg, dient verbeterd te worden.

Winnend ontwerp en uitvoering

Samen met Aannemingsmaatschappij van Gelder (Zierikzee) werd met een Plan van Aanpak ingeschreven op dit project. Tijdens de tenderfase is door ons een concept ontwerp uitgewerkt en vanuit onze diverse disciplines input geleverd voor het plan.

Bij de verdere uitwerking hebben we het inrichtingsplan omgezet in een uitvoeringsplan en op civiel technisch gebied  ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd voor Van Gelder.

Buro cinq