Waterschap Scheldestromen
Noord-Beveland
2018

Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Veilig onderweg

Tussen Kortgene en Colijnsplaat vindt woon-werkverkeer, recreërend verkeer en landbouwverkeer plaats op één en dezelfde rijbaan. Een onveilige situatie. Het Waterschap Scheldestromen realiseert daarom een vrijliggend fietspad naast de rijbaan op dit tracé.  Aan Juust is de opdracht gegund het bestek uit te werken.

Bestek “Fietspad Kortgene-Colijnsplaat”

Het fietspad wordt gerealiseerd óp de naastgelegen watergang. In het bestek worden dan ook volgende werkzaamheden beschreven; dempen watergangen, aanbrengen funderingen en asfaltverharding, graven nieuwe watergangen (op landbouwgrond), aanpassingen verkeerskruisingen, aanpassen viaduct door middel van betonnen opstortingen en aangepaste leuningconstructies.

De aanpassingen op de verkeerskruisingen, met als doel het verhogen van de veiligheid, zijn getoetst aan de verkeerskundige kennis van de collega’s op Mobiliteit.

Buro cinq