Van der Poel BV
Terneuzen
2018

Bestemmingsplan De Kampanje

Multifunctioneel gebouw

In Terneuzen, op de Kop van de Noordstraat realiseert aannemersbedrijf Van der Poel BV in samenwerking met Vermeulen Makelaardij  “De Kampanje”. In De Kampanje komen 26 appartementen en vestigen zich een bibliotheek en horecagelegenheid.

Bestemmingsplan

Wij stelden het bestemmingsplan op en begeleidden het gemeentelijke proces voor opdrachtgever Van der Poel BV. Het voorontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toelichting van het project, de van toepassing zijnde regels en een verbeelding. In de toelichting gaan we in op het initiatief, de bijbehorende juridische regeling, het geldende beleidskader en de verschillende milieu-aspecten. Tot slot wordt in de toelichting de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. U kunt het voorontwerp inzien op ruimtelijkeplannen.nl, onder de noemer “Terneuzen Centrum, Noordstraat/Vlooswijkstraat”.

Vaststelling

Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is vervolgens door ons bestudeerd en beantwoordt. Op 14 december 2018 is het voorontwerp bestemmingsplan voor De Kampanje vastgesteld door de gemeente Terneuzen.

Buro cinq