Ga naar de inhoud
Home » Omgevingswet

Omgevingswet

Handboek Omgevingsplan

  • door

Handboek Omgevingsplan In een Handboek omgevingsplan maken we de processtappen voor een initiatiefnemer duidelijk, zoals de (ambtelijke) procedure die gevolgd moet worden en de verwachtingen over participatie. Daarnaast nemen we in het handboek ook de inhoudelijke (kwaliteits)eisen voor het omgevingsplan… Lees verder »Handboek Omgevingsplan

Verordening Fysieke Leefomgeving

  • door

Verordening Fysieke Leefomgeving In het omgevingsplan moeten de regels uit de verordeningen opgenomen worden die gaan over de fysieke leefomgeving. Hiervoor kan als hulpmiddel een Verordening fysieke leefomgeving worden gemaakt.  We analyseren hiervoor de huidige verordeningen en we maken onderscheid… Lees verder »Verordening Fysieke Leefomgeving

TAM-IMRO omgevingsplan

  • door

TAM-IMRO Omgevingsplan U wilt een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken, maar u beschikt nog niet over alle mogelijkheden om een omgevingsplan op te stellen? U heeft een bestemmingsplan opgesteld voor een ontwikkeling, maar het lukt niet om het ontwerp hiervan voor… Lees verder »TAM-IMRO omgevingsplan

Bopa

  • door

bopa Door middel van een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg Bopa) kan onder de Omgevingswet een ontwikkeling mogelijk gemaakt worden die niet past binnen het (tijdelijke) omgevingsplan. Bij het doorlopen van een Bopa moet een onderbouwing worden toegevoegd.  Wij kunnen voor u een… Lees verder »Bopa

Gebiedsgericht Omgevingsplan

  • door

Gebiedsgericht Omgevingsplan Een ontwikkeling mogelijk maken kan door middel van het opstellen van een gebiedsgericht omgevingsplan.  Hiervoor is het niet nodig om een gemeente breed omgevingsplan te hebben. Het gebiedsgerichte omgevingsplan wijzigt het (tijdelijke) omgevingsplan voor de gewenste ontwikkeling.  Heeft… Lees verder »Gebiedsgericht Omgevingsplan

Omgevingsplan

  • door

Omgevingsplan Hoe stel je een omgevingsplan op? Eerst zullen enkele keuzes gemaakt moeten worden, alvorens echt aan de slag te kunnen. Wij hebben een plan van aanpak ontwikkeld waarbij we op een eenvoudige wijze samen met u de stappen doorlopen en… Lees verder »Omgevingsplan