Ga naar de inhoud

Verordening Fysieke Leefomgeving

In het omgevingsplan moeten de regels uit de verordeningen opgenomen worden die gaan over de fysieke leefomgeving. Hiervoor kan als hulpmiddel een Verordening fysieke leefomgeving worden gemaakt. 

We analyseren hiervoor de huidige verordeningen en we maken onderscheid in ‘wat mag’, ‘wat moet’ en ‘wat mag niet’ overgenomen worden. Vervolgens delen we de regelingen logisch in en is het mogelijk de tekst te herschrijven in begrijpelijke taal.

Lees hier onder meer over de Verordening fysieke leefomgeving die we voor de gemeente Borsele hebben opgesteld.

VFL, gemeente borsele

Gemeente Borsele, 2022-2023

Samen met de gemeente Borsele hebben we een Verordening fysieke leefomgeving opgesteld. Er is een analyse gemaakt van de verordeningen waarin regels staan die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Daarna is onderzocht welke regels in het omgevingsplan moeten, mogen of niet mogen.  

Voor de opbouw van de verordening is aangesloten bij de indeling van het Casco Omgevingsplan van de VNG. De regels zijn zoveel als mogelijk beleidsneutraal overgenomen en onderling op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn de regels positief geformuleerd en herschreven in begrijpelijke taal (B1-niveau). Hierdoor kunnen de regels eenvoudig(er) omgezet worden naar toepasbare regels.  

Interesse of vragen over de Omgevingswet en onze producten?

Neem dan contact met ons op via +31 (0)113 40 50 51 of mail naar info@juust.nl