Ga naar de inhoud

Gebiedsgericht Omgevingsplan

Een ontwikkeling mogelijk maken kan door middel van het opstellen van een gebiedsgericht omgevingsplan. 

Hiervoor is het niet nodig om een gemeente breed omgevingsplan te hebben. Het gebiedsgerichte omgevingsplan wijzigt het (tijdelijke) omgevingsplan voor de gewenste ontwikkeling. 

Heeft u een ontwikkeling die u door middel van een omgevingsplan mogelijk wilt maken? Wij stellen graag voor u het omgevingsplan op. 

Zie voor een voorbeeld van een gebiedsgericht omgevingsplan Pilot Smokkelhoek.

LEERTRAJECT EN REGELSETS GEMEENTE REIMERSWAAL

Reimerswaal, 2022-2023

De gemeente Reimerswaal wil zich graag goed voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door middel van maandelijkse werksessies hebben wij de projectgroep binnen de gemeente bijgepraat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de Omgevingswet. Onder andere de onderwerpen omgevingsvisie, verordeningen, participatie, bruidsschat, Bopa, TAM-IMRO omgevingsplan, gemeentebreed omgevingsplan, gebiedsgericht omgevingsplan en de te doorlopen procedures hebben we tijdens de werksessies behandeld. Aan de hand van een pilotgebied is gekeken hoe dit zich in een omgevingsplan zou vertalen.

Tijdens de sessies zijn veel keuzes gemaakt die in een keuzedocument zijn vastgelegd. Dit document vormde de basis om een casco te maken met regelsets voor veelvoorkomende activiteiten (wonen, groen, verkeer en water) bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee beschikt de gemeente nu over een mooie basis die verder gevuld kan worden.

Interesse of vragen over de Omgevingswet en onze producten?

Neem dan contact met ons op via +31 (0)113 40 50 51 of mail naar info@juust.nl