Ga naar de inhoud

bopa

Door middel van een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg Bopa) kan onder de Omgevingswet een ontwikkeling mogelijk gemaakt worden die niet past binnen het (tijdelijke) omgevingsplan. Bij het doorlopen van een Bopa moet een onderbouwing worden toegevoegd. 

Wij kunnen voor u een dergelijke onderbouwing opstellen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het doorlopen van de processtappen.

Via het Kennislab zijn we in opdracht van de VNG en BZK aan de slag gegaan met een Handreiking BOPA en hebben we twee basismodellen opgesteld. Deze vindt u op: vng.nl/artikelen/voorbeelden-van-de-bopa.

Eén van de projecten waarbij we een Bopa hebben opgesteld is het project van het Zorgcentrum in Bruinisse. Hieronder leest u meer over dit project. Kijk voor andere referenties en producten op de overzichtspagina Omgevingswet

Bopa Zorgcentrum bruinisse

Bruinisse, 2020-2023

Op de hoek van de Lange Ring en de Korte Ring / Nieuwstraat in Bruinisse wordt een gezondheidscentrum en 13 appartementen ontwikkeld. 

Vanuit het Kennislab hebben we voor deze ontwikkeling een onderbouwing voor een Bopa opgesteld. Per onderdeel is aangegeven welke eisen er vanuit de Omgevingswet gelden.

Daarnaast zijn er ook voorbeelden gemaakt van een collegevoorstel en collegebesluit. U vindt de bestanden op de website van de VNG.

Interesse of vragen over de Omgevingswet en onze producten?

Neem dan contact met ons op via +31 (0)113 40 50 51 of mail naar info@juust.nl