Ga naar de inhoud

Handboek Omgevingsplan

In een Handboek omgevingsplan maken we de processtappen voor een initiatiefnemer duidelijk, zoals de (ambtelijke) procedure die gevolgd moet worden en de verwachtingen over participatie. Daarnaast nemen we in het handboek ook de inhoudelijke (kwaliteits)eisen voor het omgevingsplan op. Zo kan een bepaalde hoofdstukindeling worden voorgeschreven en is het ook mogelijk om een regelbibliotheek aan het handboek toe te voegen. 

Hiermee is het mogelijk om een wijziging van het omgevingsplan door initiatiefnemers zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het omgevingsplan van de gemeente.

Handboek Tholen

Gemeente Tholen

Door middel van diverse werksessies hebben we met de projectgroep van de gemeente Tholen een (dynamisch) Handboek omgevingsplan opgesteld. 

Het handboek is bedoeld voor initiatiefnemers die onder de Omgevingswet een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk willen maken. Het handboek helpt de initiatiefnemer bij doorlopen van het proces voor het initiatief. Vanaf het indienen van het initiatief tot het afwijken of wijzigen van het omgevingsplan is het proces omschreven; Wat u moet doen en waar u rekening mee moet houden. 

De werksessies gingen onder andere over de uitwisseling van kennis en ervaring, het bepalen van de structuur en opzet van het handboek, de uit te werken regelpakketten en het formuleren van juridische regels voor activiteiten.

Interesse of vragen over de Omgevingswet en onze producten?

Neem dan contact met ons op via +31 (0)113 40 50 51 of mail naar info@juust.nl