Gemeente Haaren
Helvoirt
2018-heden

Herinrichting Torenstraat/Helvoirtsestraat

De achtergrond
De Torenstraat/Helvoirtsetraat (1,2 km lang) in Helvoirt is van oudsher een doorgaande weg naar de achterliggende dorpen en de kern van Helvoirt. De verkeersfunctie op de route is van belang, echter ook de verblijfskwaliteit speelt een belangrijke rol. De gemeente Haaren wil de leefbaarheid aan de Torenstraat en Helvoirtsestraat verbeteren en schrijft een aanbesteding uit voor een plan van aanpak voor de herinrichting van de gehele straat. De gemeente hecht grote waarde aan de thema’s duurzaamheid, veiligheid en participatie met bewoners en ondernemers. Vanuit onze eigen kwaliteitsstrategie schetsen we een procesverloop en omschrijven we het gewenst eindresultaat, waarmee we de aanbesteding binnenhalen.

Plan van aanpak
Binnen onze strategie voor dit project zetten we een co-creatie op met Wim Twigt, specialist in oplossingen in een circulaire economie en fijn samenwerkingspartner. We beschrijven het procesverloop in 3 fases; inventarisatie, ontwerp en bestek.

Inventariseren
In de inventarisatiefase hebben Wim Twigt, de bewoners en lokale ondernemers een grote rol. Met hen, en gemeentelijk projectleider Marc Bruins Slot, wordt de functie en de gewenste uitstraling van het gebied, in meerdere bijeenkomsten, bepaald. Eén van de bijeenkomsten dragen we geheel op aan duurzaamheid. Waarbij we ingaan op onder andere klimaatbestendig herinrichten met oog voor flora en fauna, energieneutraal omgaan met materiaalkeuzes en mobiliteitstrends. De uitkomsten worden verwerkt in een gebruikersoordeel, functieomschrijving en moodboard. Met deze gegevens starten we de ontwerpfase op.

Ontwerpen
Deze fase start met de schetsrol en een platte tekening van de straat. Met de klankbordgroep en kerngroep (betrokken ambtenaren, wethouder Martin Vromans), en later ook de andere bewoners en ondernemers, schetsen en bespreken we ad-hoc de (on)mogelijkheden. De beste ideeën worden verbeeld in een technisch stedenbouwkundig/verkeerskundig inrichtingsplan, ondersteunt met 3D aanzichten en fotobewerkingen. Na overeenstemming op dit plan, volgt een civiel technisch voor ontwerp en uiteindelijk een definitief ontwerp, waarin ook het rioolplan en groenvoorzieningen worden verwerkt.

Bestek
In afstemming met de gemeente, nutsbedrijven en waterschap wordt het bestek opgemaakt en de aanbesteding voorbereidt. Voor het selecteren van de juiste aannemer stellen wij een eisenpakket samen en vormen de gunningscriteria. De thema’s duurzaamheid, veiligheid en participatie met de omgeving spelen wederom een hoofdrol.

Buro cinq