Gemeente Vlissingen
Vlissingen
2018-2019

Claverveld

Ontwikkeling woonwijk

Aan de noordzijde van Vlissingen realiseert de gemeente samen met Zeeland Wonen en AM Zeeland  Claverveld, een groene en duurzame uitbreidingswijk met 150 woningen. Nadat een stedenbouwkundig plan is opgesteld is Juust gevraagd voor verdere uitwerking van de inrichting.

Inrichtingsplan

In de eerste fase hebben we het stedenbouwkundig ontwerp omgezet naar een gedetailleerd inrichtingsplan. In diverse workshops met tal van disciplines binnen de gemeentelijke organisatie creëren we draagvlak voor het plan. Na de workshops werken we het definitief verkeerskundig ontwerp van wegvakken en kruispunten, maatvoering en materialisatie uit binnen het inrichtingsplan.

Uitvoeringsfase

Op basis van het inrichtingsplan starten we de uitvoeringsfase op. De opdrachtgever wordt volledig door ons ontzorgd wat betreft het procesmanagement. We coördineren en begeleiden diverse onderzoeken en stellen we benodigde besteksdocumenten op. Aan de hand hiervan kiest de gemeente een civiel technische aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook in deze fase ontzorgen we de opdrachtgever door toezicht te houden en de werkzaamheden te begeleiden.

Buro cinq