Ga naar de inhoud

Ontwikkelingen Krabbendijke

Zorggroep Ter Weel en R&B Wonen, 2018

Ontwikkeling woningen
Aan de Willem Kosterlaan in Krabbendijke staan diverse ontwikkelingen op stapel. Allereerst zal het verzorgingstehuis Nieulande, dat deel uitmaakt van het verpleegtehuis Ter Weel Krabbendijke, worden gesloopt. Ter plaatse worden nieuwe appartementen teruggebouwd en komt er een centrale ontmoetingsruimte ten behoeve van de cliënten van Ter Weel. Vanwege herstructurering van omliggende straten, verdwijnen tevens 20 reguliere woningen van R&B Wonen. De openbare ruimte wordt heringericht en de stratenstructuur iets aangepast om een prettig en toegankelijk gebied aan te leggen.

Bestemmingsplan
Opdrachtgevers Zorggroep Ter Weel en R&B Wonen trekken gezamenlijk op. Juust krijgt de opdracht het bestemmingsplan op te stellen om de voorgenomen ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Daarnaast zijn Juust collega’s betrokken bij de verkeerskundige inrichting en de civieltechnische uitwerking.

Informatiebijeenkomst
Op 22 november 2018 zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners van Krabbendijke tijdens een informatiebijeenkomst op het dorp. Tijdens deze presentatie is het stedenbouwkundig plan voor het hele gebied uitgelegd en is het bouwplan gepresenteerd. Janita van Gastel heeft de toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan.

Bronnen afbeeldingen: Archikon, Bosch & Slabbers

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51