Ga naar de inhoud

Ontwikkeling havengebied breskens

Gemeente Sluis, 2015 – 2020

De kern Breskens is een van de dragende kernen binnen de gemeente Sluis. De afgelopen jaren heeft de gemeente met een aantal grote projecten het dorp een positieve ontwikkeling gegeven op gebied van leefklimaat en recreatie. Het buitendijkse havengebied resteert nu nog om aan te pakken.

Het aantal havens waar diepliggende zeezeilschepen kunnen aanmeren is beperkt aan de Nederlandse kust. Hierin ligt voor Breskens de kans het havengebied een extra impuls te geven. De jachthaven wordt uitgebreid tot een toonaangevende zeezeilhaven in Europa, waarbij de recreatieve beleving van het visserijdorp een grotere rol krijgt. De toeristische aantrekkingskracht van de Bressiaander beroepsvisserij wordt verder versterkt door “from catch to plate” in de horeca.

Projectmanagement
De gemeente Sluis verleent Juust opdracht tot het aansturen van het proces en de projectleiding om de verschillende ideeën, ontwikkelrichtingen en mogelijke samenwerkingsvormen te onderzoeken en af te stemmen. Om zo te komen tot een integraal ontwikkelingsplan. Voor het slagen van het plan zoeken we participatie met bewoners, ondernemers, gemeente en Provincie Zeeland.

Hoofdrolspelers
De hoofdrolspelers zijn de potentiele ontwikkelaars van de (recreatieve) wooneenheden, de provincie Zeeland (die dit havengebied in haar Economische Agenda benoemt heeft tot hotspot), Rijkswaterstaat en RVB (voorheen Domeinen, als eigenaren van het gebied), de jachthaven Breskens BV (met uitbreidingswens), de Vismijn en het visserijmuseum (met daarbij de toekomstige visserij-experience), de KNRM en verder aanwezige bedrijven in het havengebied.

Complex proces
In dit ontwikkelingsplan zijn de aandachtpunten demografische ontwikkeling van het gebied (namelijk krimp), de wens van het rijk om dit gebied af te stoten, buitendijks bouwen, planologie, grondexploitatie, fasering en realisatie. Daarnaast is er een variantenonderzoek gedaan naar de optimale indeling van de functies in het havengebied. Bijvoorbeeld verplaatsing van de vismijn en het visserijmuseum, om uitbreiding van de jachthaven mogelijk te maken.

Ontwikkelingsplan
Alle losse initiatieven leiden tot één gezamenlijk gedragen aanpak, waarbij de aanwezige en gewenste functies binnen het havengebied een (nieuwe) plaats krijgen. Deze omvorming is een intensief traject waarin met de hoofdrolspelers in zogenaamde co-design-sessies is gesproken. Er is begrip gecreëerd voor elkaars belangen en vanuit dat punt is gezamenlijk gewerkt naar een masterplan. Inmiddels is het masterplan vastgesteld door de gemeente Sluis.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51