Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan-Plus Dorpskernen

Gemeente Veere, 2021 – 2022

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling werkt aan een bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte voor de kernen binnen de gemeente Veere. In nauwe en intensieve (maar ook zeker leuke) samenwerking met de Gemeente Veere is het team hiermee aan de slag gegaan tijdens verschillende dagdeel werksessies. Dit met ondersteuning van een interactieve GIS-omgeving (geografisch informatiesysteem) voor met name de verbeeldingen en de wijzigingen daarvan.

Met het bestemmingsplan wordt er geanticipeerd op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Het doel van het project is om voor de start van de Omgevingswet, uniforme regels voor alle kernen van Gemeente Veere te hebben. Het project is nog in volle gang, maar de eerste resultaten van de werksessies zijn al goed zichtbaar.

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51