Herinrichting ontwerp Westerzicht

Gemeente Vlissingen, 2023

Verbeteren openbare ruimte
De gemeente Vlissingen is druk bezig met het verbeteren van de openbare ruimte. Zo wordt de Bloemenbuurt grondig vernieuwd waar we als Juust nauw bij betrokken zijn.

Door de gemeente wordt nu ook gestart met de herinrichting van de wijk Westerzicht.
Het project Westerzicht betreft een herinrichting van de wijk. Hierbij wordt ingezet op het vergroenen van de wijk en het treffen van klimaatadaptieve maatregelen. Onder andere de verharding, openbare verlichting en overig straatmeubilair wordt vernieuwd.

Stedenbouwkundig ontwerp
Juust B.V. gaat naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeente aan de slag met het opstellen van een schetsontwerp. Dit doen we in samenspraak met de betrokken collega’s vanuit de gemeente via verschillende ontwerpsessies. We betrekken ook de bewoners van de wijk. Op basis van een intensief participatietraject komen we tot een definitief ontwerp voor de wijk. 

 

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51