Ga naar de inhoud

Verkeersles op school

OBS de Moolhoek, Kapelle

OBS De Moolhoek verhuist vanaf het schooljaar 2016-2017 naar de nieuwe Brede School aan de Vroonlandseweg te Kapelle. In de Brede School worden twee basisscholen, het kinderdagverblijf KIBEO, de bibliotheek en aanverwante ondernemingen gehuisvest. Dit brengt een flinke verkeersdruk op piekmomenten met zich mee! Om de kinderen hierop voor te bereiden heeft Juust een gastles verkeerskunde voorbereid en stonden we voor even voor de klas.

De kinderen kregen uitleg over wat een verkeerskundige doet binnen zo’n project. Vervolgens zijn we samen met de kinderen aan de slag gegaan met de locatie van de Brede School en stelden we de vraag: hoe lopen, fietsen of rijden jullie straks naar school? Welke route hanteren jullie en welke gevaarlijke punten komen jullie hierbij tegen?
Met deze vragen zijn de kinderen op school aan de slag gegaan om de schoolomgeving en de routes rondom school veilig in te richten. We bespraken met ze of hun ideeën en wensen uitvoerbaar zijn en voldoende veilig zijn. Vervolgens hebben ze de map met plannen overhandigd aan wethouder Jon Herselman van de gemeente Kapelle. Als afsluiting van de dag ontvingen alle kinderen een Juust-veiligheidshesje; veilig op weg naar de nieuwe school!

 

 

Benieuwd welke Juust4You activiteiten op de planning staan?
Neem dan contact met ons op, of volg de laatste ontwikkelingen via onze socialmediakanalen.

Email: info@juust.nl 

Telefoon: +31 (0)113 40 50 51