Ga naar de inhoud

Parkeren in balans

Juustiversity 23 november 2023

Op donderdag 23 november 2023 vindt onze Juustiversity “Parkeren in Balans” plaats. Het betreft een interactieve bijeenkomst waarin wij onze kennis en ervaring delen, onze visie geven op toekomstbestendige parkeeroplossingen en in gesprek gaan over parkeervraagstukken die u inbrengt. Door middel van een “Juustiversity” willen we bij Juust kennis en ervaring delen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Door van elkaar te leren komen we weer een stapje dichter bij een mooier morgen. 

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor initiatiefnemers, projectontwikkelaars, makelaars en architecten die ruimtelijke plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en detailhandel voorbereiden en realiseren. 
 
Wanneer en waar?
Donderdag 23 november, kantoor Juust, Goessestraatweg 17a te Kapelle. 
 
Programma
12:00 uur ontvangst met lunch
12:30 uur inleiding door Jan d’Haens op toekomstbestendig parkeren
13:00 uur stelling en discussies aan de hand van praktijkvoorbeelden
15:30 uur conclusie en afsluiting
Aansluitend een borrel
 
Toelichting op het programma
Parkeren is een gewillig onderwerp waar heel wat over valt te discussiëren. Wij zien vaak dat parkeren onterecht als een sluitstuk wordt gebruikt bij ruimtelijke plannen. CROW schrijft voor: “zoveel parkeerplaatsen op eigen terrein” en daar lijkt geen speld tussen te krijgen. Dat is echter niet altijd waar. In visies van gemeenten op de toekomst (2030-2040) wordt gesproken over woonwijken met speelstraten en auto’s aan de rand. Toch toetsen we de huidige plannen niet aan deze visies maar aan parkeerbeleid dat voorschrijft dat er op eigen erf geparkeerd moet worden. De woningbouwprojecten die we nu voorbereiden zijn echter wel de plannen waar we het in de visies van 2040 over hebben. Hier lijkt dus iets mis te gaan. 
Er staat ons ook een transitie te wachten. We krijgen steeds meer te maken met deelmobiliteit en er wordt meer gefietst dankzij de opkomst van e-bikes. De CROW richtlijnen voor autoparkeren zijn vast bekend, maar hoe vaak wordt u geconfronteerd met richtlijnen voor fietsparkeren? Ook de naderende Omgevingswet vraagt om een andere aanpak. Wat betekent dit voor onze planvorming en welke kansen biedt dit? Graag verkennen we in een interactieve bijeenkomst hoe we nu, maar zeker ook morgen, op de juiste manier omgaan met parkeren.
Vanuit Juust houden we een inleiding over hoe wij het toekomstbestendig parkeren zien. Een goede parkeervoorziening draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en is daarmee een belangrijk onderdeel van de verkoopbaarheid van een woning of winkel. Maar vormgeving en locatie van parkeerplaatsen kan ook een bijdrage leveren aan de “modal shift” en mensen stimuleren om bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken. Parkeren kan dan juist de sleutel zijn naar een geweldig plan. 
 
Uw praktijkvoorbeeld
Een stukje theorie, maar uiteraard mag de praktijk niet ontbreken. We nodigen u dan ook graag uit om een praktijkvoorbeeld in te dienen. Heeft u een project of proces waar een vraag, knelpunt of uitdaging met betrekking tot parkeren in vertegenwoordigd is? Laat het ons weten en we bekijken tijdens de Juustiversity samen met de aanwezigen hoe we dit kunnen oplossen. Zo gaat u met een beetje geluk met een stukje kennis én een probleemoplossing weer naar huis.
 
Aanmelden?
Interesse om deel te nemen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar officemanagement@juust.nl o.v.v. Juustiversity Parkeren in Balans of telefonisch via het nummer 0113-405051. Indien er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is welke we tijdens de dag kunnen behandelen dan horen we dit graag. Een van onze medewerkers zal dan contact opnemen om dit verder voor te bereiden. Deelname is gratis. 
 

 

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@juust.nl of 0113 – 40 50 51