Ga naar de inhoud

De inwerkingtreding van de omgevingswet

Gepubliceerd: 31 mei 2021
Auteur: Marik Waterman

De afgelopen periode zijn we volop bezig geweest met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Met het uitstel van de invoering van die wet tot 1 juli 2022 is de voorbereidingsperiode met een half jaar verlengt. Dit is kenbaar gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede kamer. In plaats van bestemmingsplannen zullen we dan omgevingsplannen maken. De nieuwe wet biedt volop uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Hoe ziet een omgevingsplan er bijvoorbeeld uit? Wat regel je wel of niet en hoe ga je met ontwikkelplannen om? Hoe richt je het proces in zodat participatie daarin een nog betere plaats krijgt?

Met een gezonde dosis Zeeuwse nuchterheid zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. Een zoektocht waarin stukje bij beetje de puzzelstukjes in elkaar passen. En daar zijn we trots op! We beginnen klein en bouwen dat steeds verder uit. Voor de inhoud maken we onder andere gebruik van de hulpmiddelen die de VNG aanbiedt, waaronder het casco en de staalkaarten. Onze deelname aan de landelijke praktijkproef voor het opstellen van een pilot-omgevingsplan voor een gebied in de gemeente Vlissingen heeft ons daar ook mede bij geholpen. Inmiddels hebben we voor een aantal onderwerpen een voorbeeldregeling, dit breiden we steeds verder uit. En we zijn voor de gemeente Kapelle aan de slag met een omgevingsplan voor een bedrijventerrein. Daarover later meer!

Om onze kennis te delen houden we via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ) een aantal praktijkgerichte kennissessies voor Zeeuwse gemeenten. Inmiddels hebben we twee sessies gehad.

Marik Waterman

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling