Stichting Zeeuwse Akker
Graauw
2017

Voedselbron Graauw

Voedselbron Graauw, een mooi initiatief

Een voedselbos bootst bos-ecologische-processen na met eetbare plantensoorten. Het zorgt voor een gezonde bodemcultuur en toenemende biodiversiteit. Het verschil tussen (biologische) akkerbouw en de voedselbosmethode is dat op een akker vaak eenjarige planten staan en in een voedselbos juist meerjarige planten. Bij reguliere akkerbouw start men elk jaar weer met een kale akker. Het kost echter erg veel brandstof, en dus CO2, om telkens weer met die ‘schone lei’ te beginnen. De voedselbos-tuinders werken met vaste planten en kijken seizoen na seizoen welke natuurlijke processen benut kunnen worden voor nieuwe productie. Oud hout is bijvoorbeeld erg geschikt om kiwi’s langs te leiden. In Graauw (gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen) is een voedselbos aangeplant, met recreatieve en educatieve doeleinden.

Bestemmingsplan en planologische procedure

In opdracht van de eigenaren van Voedselbron Graauw stelde Juust het bestemmingsplan op en begeleidde de juridische planologische procedure. Teneinde het mogelijk te maken biologische producten te telen in de vorm van een voedselbos en daarnaast nevenactiviteiten uit te voeren op gebied van dag- en verblijfsrecreatie.

Getoonde overzichtstekening door Jos Willemsen Landschapsproducties.

Buro cinq