De Bourgondiër
Tolweg 109, Hulst
2016

Uitbreiding Bourgondiër

De Bourgondiër heeft naast de bestaande horecafaciliteiten een bowlingcentrum gerealiseerd. Daarvoor hebben wij een herziening van het bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan wordt gemotiveerd waarom de gewenste uitbreiding op deze locatie aanvaardbaar is, zowel vanuit beleidsmatig opzicht als bezien vanuit milieuaspecten. Onder onze regie zijn de noodzakelijke onderzoeken naar de bodemkwaliteit en archeologische waarden uitgevoerd. In overleg met de gemeente Hulst is de bestemmingsplanprocedure gelijktijdig met de vergunningprocedure voorbereid (coördinatie op basis van de Wet ruimtelijke ordening), zodat zo snel mogelijk tot realisatie van het project kon worden overgegaan.

Het realiseren van camperplaatsen is mogelijk gemaakt via een afwijking van het bestemmingsplan. Daarvoor heeft de gemeente Hulst ook een omgevingsvergunning verleend.

Buro cinq