Gemeente Middelburg
Middelburg
2018

Toegankelijkheidsbeleid Middelburg

Visie

De gemeente Middelburg wil een toegankelijke gemeente zijn voor mensen met een beperking. De openbare ruimte en gebouwen in de gemeente moeten dan ook zodanig toegankelijk zijn dat iedere inwoner en bezoeker ongehinderd kan deelnemen aan de samenleving binnen de stad.

Beleid

Mede naar aanleiding van het VN-verdrag Handicap heeft de gemeente Middelburg aan Juust opdracht verstrekt beleid hierop te schrijven.  De ‘Leidraad Toegankelijkheid’ is ontstaan en aan de hand daarvan kan de gemeente haar openbare ruimte en openbare gebouwen vormgeven binnen geldende regels en normen.

Leidraad Toegankelijkheid

De leidraad is werkbaar opgesteld met een tabellen-overzicht uitgesplitst naar verschillende onderdelen van openbare ruimte. Daarnaast is door ons een beleidsnota uitgewerkt waarin het toepassingsgebied is uitgewerkt en waarin aandacht is gegeven aan de verschillende dilemma’s. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt toegankelijkheid zich met de monumentale binnenstad? Of wie is de primaire doelgroep bij het prioriteren van maatregelen: de bewoner of de bezoeker? Gemeente Middelburg gaat ermee aan de slag.

Buro cinq