Gemeente Goes
Westhavendijk, Goes
2017

Sportpark het Schenge

Vernieuwing Sportpark Het Schenge

In opdracht van de gemeente Goes hebben wij het parkeerterrein (gelegen aan het Geldeloozepad) van Sportpark het Schenge aangepakt en de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het vernieuwen van de verhardingen plus vervangen van een deel van de riolering.

Herinrichting parkeerterrein

Vanuit de Juust disciplines mobiliteit en civiele techniek is een verkeerskundig inrichtingsplan uitgewerkt voor het parkeerterrein, grenzend aan fitness- en wellnesscentrum Fitland Goes en het sportpark. In het ontwerp is rekening gehouden met de jaarlijkse komst van de kermisexploitanten. Zij zetten op het terrein sinds jaar en dag hun wagenpark op. Het fitness- en wellnesscomplex van Fitland heeft hiermee een degelijke aansluiting gekregen op het parkeerterrein om hun groeiend aantal bezoekers op te vangen.

Binnen het plan wordt ook een nieuw afvalwater- c.q. regenwaterafvoersysteem gerealiseerd.

Infrastructuur en riolering

De paden rondom de voetbalvelden en verenigingsgebouwen zijn vernieuwd of gerepareerd. De riolering waar nodig vervangen.

Buro cinq