Gemeente Noord-Beveland
Kamperland
2015-heden

Rondom Kamperland

Herinrichting

In Kamperland zijn detailhandel, horecafaciliteiten en recreatieve faciliteiten wijds verspreidt. De diverse locaties zijn verbonden met elkaar door de beeldbepalende Veerweg die dwars door het dorp loopt, richting de haven en het Veerse Meer. Er spelen twee initiatieven in het dorp. Enerzijds heeft de Dorpsraad Kamperland (Dorak) een plan uitgewerkt voor herinrichting van de Veerweg en omgeving (onder de naam Het Lint Verbindt) en anderzijds is in het Mobiliteitsplan Noord-Beveland van de gemeente voorgesteld een fietsroute dusdanig te wijzigen dat deze door Kamperland heen loopt.

Verbinden

Vanuit Juust hebben we beide projecten met elkaar verbonden. Dit is gestart met een verkeercirculatieplan waarbij we maatregelen hebben uitgewerkt die er voor moeten zorgen dat fietsers het centrum en havengebied bezoeken, rekening houdend met de plannen van Dorak. Aansluitend aan dit proces staan we in voor de civiel technische uitwerking van de verschillende maatregelen en oplossingen. Het ontwerp is toegelicht aan de belanghebbenden met 3D impressies om de technische tekeningen te verhelderen.

Procesmanagement

Tijdens het gehele traject houden we vinger aan de pols, samen met gemeente Noord-Beveland. Het project wordt ondersteund door een Stuurgroep met vertegenwoordigers van de Gemeenteraad en een Projectgroep waarin de dorpsraad, de ondernemersvereniging, gemeente en Juust samenwerken.

Buro cinq