Zorggroep Ter Weel en R&B Wonen
Krabbendijke
2018

Ontwikkelingen Krabbendijke

Ontwikkeling woningen

Aan de Willem Kosterlaan in Krabbendijke staan diverse ontwikkelingen op stapel. Allereerst zal het verzorgingstehuis Nieulande, dat deel uitmaakt van het verpleegtehuis Ter Weel Krabbendijke, worden gesloopt. Ter plaatse worden nieuwe appartementen teruggebouwd en komt er een centrale ontmoetingsruimte ten behoeve van  de cliënten van Ter Weel. Vanwege herstructurering van omliggende straten, verdwijnen tevens 20 reguliere woningen van R&B Wonen. De openbare ruimte wordt heringericht en de stratenstructuur iets aangepast om een prettig en toegankelijk gebied aan te leggen.

Bestemmingsplan

Opdrachtgevers Zorggroep Ter Weel en R&B Wonen trekken gezamenlijk op. Juust krijgt de opdracht het bestemmingsplan op te stellen om de voorgenomen ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Daarnaast zijn Juust collega’s betrokken bij de verkeerskundige inrichting en de civieltechnische uitwerking.

Informatiebijeenkomst

Op 22 november 2018 zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners van Krabbendijke tijdens een informatiebijeenkomst op het dorp. Tijdens deze presentatie is het stedenbouwkundig plan voor het hele gebied uitgelegd en is het bouwplan gepresenteerd. Janita van Gastel heeft de toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan.

Bronnen afbeeldingen: Archikon, Bosch & Slabbers

Buro cinq