Zuidhoek 3
Kapelle
2017

Ontwikkeling Zuidhoek 3

Ontwikkeling woonwijk

De gemeente Kapelle groeit en aan de zuidkant van de spoorlijn is de woonwijk Zuidhoek 3 beoogd. In de wijk worden maximaal 140 aardgasvrije woningen ontwikkeld, omgeven door groenstroken.

Bestemmingsplan

In opdracht van de gemeente Kapelle heeft Juust het bestemmingsplan opgesteld. Geheel in de geest  van de komende Omgevingswet, met aandacht voor draagvlak. In de voorfase hebben we een aantal inspraakmomenten (binnen Juust ateliers genoemd) georganiseerd met een breed aantal disciplines binnen de gemeente. Er is uitgebreid aandacht besteed aan de aspecten participatie, gezondheid en duurzaamheid. Qua bestemmingsplanmethodiek is gekozen voor een flexibel plan met waarborging van de ruimtelijke kwaliteit.

Anno oktober 2018 zijn diverse kavels in fase I in verkoop gegaan.

Buro cinq