Gemeente Reimerswaal
Yerseke
2017-2018

Herinrichting Havendijk Yerseke

Herinrichting Havendijk Yerseke

De Havendijk te Yerseke is beeldbepalend voor het dorp en als het ware de ruggengraat van Yerseke. Aan de dijk wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd en al deze functies komen samen in de smalle ruimte die er beschikbaar is. De wel bekende oesterputten van Yerseke liggen aan de Havendijk en hebben een hoge cultuurhistorische waarde in Nederland. De schelpdier verwerkende bedrijven aan de dijk zetten hun producten over heel de wereld af en breiden hun activiteiten vaker uit met een horeca- en recreatiefaciliteit. In de loop van jaren zijn het aantal toeristen, dagjesmensen, zwaar laad- en losverkeer en personeel van de bedrijven toegenomen. Meer wandelaars, fietsers en automobilisten op de Havendijk, waardoor vaker onveilige situaties ontstaan. Het moet weer fijn vertoeven worden op de dijk, besloten gemeente Reimerswaal, ondernemers en omwonenden.

Ontwerp en proces

De opdracht tot het ontwerpen van de herinrichting werd gegund aan Juust. Wij werkten een eerste 3D schetsontwerp uit, waarmee via een aanbesteding de bouwteampartner werd geselecteerd; Reimerswaal BV, onderdeel van Sinke Groep BV. In samenwerking met deze bouwteampartner, landschapsontwerper Bosch & Slabbers en projectmanager Bas van Hese (gemeente Reimerswaal) is het schetsontwerp doorontwikkeld tot een definitief ontwerp. Gedurende het ontwerpproces is een klankbordgroep (bestaande uit een aantal belanghebbenden) betrokken bij het ontwerp en zijn er twee informatie avonden georganiseerd voor ondernemers, omwonenden en verdere belanghebbenden.

De Havendijk verkeersveilig

De Havendijk veilig maken staat voorop in dit herinrichting proces en ontwerp. Participatie met ondernemers en omwonenden is daarvoor noodzakelijk. Immers, de dijk kunnen we niet breder maken, wel functioneler. Met slimme oplossingen die snelheid vertragen, toeristen eerder te verwijzen naar parkeerterreinen, looproutes te creëren en te voorzien in de behoefte van ondernemers om vlot te kunnen laden- en lossen, nemen we conflicterende situaties weg op de Havendijk en wordt het weer plezierig leven, werken en recreëren.

Buro cinq