Gemeente Kapelle
Kapelle
2018

Herinrichting Annie M.G. Schmidtsingel

Van ontwerp tot realisatie

Juust is van ontwerp tot realisatie betrokken bij de herinrichting van de Annie M.G. Schmidtsingel te Kapelle. De singel verbindt de wijk De Zuidhoek met de doorgaande wegen in Kapelle-Biezelinge en vormt een belangrijke verkeersader voor de bewoners. Aan de singel worden en zijn diverse woningen gerealiseerd.

Uitvoering

Het door ons opgestelde ontwerp van de inrichting van de singel is gepresenteerd aan belanghebbenden, ondersteund met 3D impressies van de beoogde situatie, Vervolgens is het ontwerp bijgeschaafd en uitgewerkt tot een definitief ontwerp met voldoende draagvlak. In de laatste voorbereidingsfase stelden wij het bestek en de technische tekeningen op. Na aanbesteding aan Heijmans Wegenbouw, zijn wij betrokken gebleven bij de werkzaamheden als toezichthouder.

Buro cinq