Gemeente Terneuzen
Terneuzen
2020-heden

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Terneuzen

Structuur
De verkeersstructuur in en om de gemeente Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend waardoor een andere dynamiek in de regio is ontstaan dan de vervoersbewegingen ten tijde van de beide veerverbindingen. In 2015 is de Sluiskiltunnel geopend waarmee er ook de beschikking is over een vaste verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. Samen met de reconstructie van de N61/N62 heeft dit naast een sterke oost-west route in Zeeuws-Vlaanderen geleid tot een vlotte en veilige route richting de grens (Zelzate). Momenteel zijn er tal van recente ontwikkelingen en processen gaande die invloed hebben op de mobiliteit.

Ontwikkeling
De provincie Zeeland is ver gevorderd met de Regionale Energie Strategie en werkt aan de uitwerking van de opgave Slimme Mobiliteit, waarbij het nieuwe openbaar vervoersysteem wordt ontworpen. Voor de gemeente Terneuzen is dit dus het ideale moment dus om aan de slag te gaan met een GVVP voor en door de gemeente Terneuzen en het op de juiste wijze en schaal te verankeren in het beleid. Het opstellen van dit plan doen we samen met de gemeente Terneuzen.

Concept GVVP
We startten met het opstellen van een oriëntatienota en spraken veel betrokken partijen, ondernemers en inwoners. Inmiddels ligt het concept GVVP vanaf vrijdag 17 september tot en met 29 oktober 2021 digitaal ter inzage. Tijdens deze termijn is het mogelijk een zienswijze over het concept in te dienen.

Vervolg
Na de inzagetermijn analyseren we de ingediende reacties en nemen we deze mee in het definitieve plan. Dit wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De planning is dat het plan begin 2022 is afgerond, waarna de uitvoering ervan wordt gestart.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan ook eens een kijkje op de projectpagina van de gemeente Terneuzen:
https://www.terneuzen.nl/gvvp

Bekijk hier de Eindrapportage GVVP Terneuzen

 

 

 

Buro cinq