Gemeente Terneuzen
Terneuzen
2020-heden

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Terneuzen

Structuur
De verkeersstructuur in en om de gemeente Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend waardoor een andere dynamiek in de regio is ontstaan dan de vervoersbewegingen ten tijde van de beide veerverbindingen. In 2015 is de Sluiskiltunnel geopend waarmee er ook de beschikking is over een vaste verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. Samen met de reconstructie van de N61/N62 heeft dit naast een sterke oost-west route in Zeeuws-Vlaanderen geleid tot een vlotte en veilige route richting de grens (Zelzate). Momenteel zijn er tal van recente ontwikkelingen en processen gaande die invloed hebben op de mobiliteit.

Ontwikkeling
De provincie Zeeland is ver gevorderd met de Regionale Energie Strategie en werkt aan de uitwerking van de opgave Slimme Mobiliteit, waarbij het nieuwe openbaar vervoersysteem wordt ontworpen. Voor de gemeente Terneuzen is dit dus het ideale moment dus om aan de slag te gaan met een GVVP voor en door de gemeente Terneuzen en het op de juiste wijze en schaal te verankeren in het beleid. Het opstellen van dit plan doen we samen met de gemeente Terneuzen.

Oriëntatienota
Inmiddels ligt er een oriëntatienota met de hoofdlijnen voor de opzet en inhoud van het nieuwe plan, hierin is ook opgenomen welke inbreng we verkregen van de verschillende betrokkenen die we spraken. Ook is in de hierin opgenomen ‘de Staat van Terneuzen’ beschreven hoe op dit moment de stand van zaken is op het gebied van verkeer en vervoer en welke vastgestelde beleidsplannen en visies er al zijn. De komende periode werken we de oriëntatienota concreter uit. Aan de hand van een aantal thema’s brengen we de kansen in beeld en bepalen we welke kansen benut moeten worden.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan ook eens een kijkje op de projectpagina van de gemeente Terneuzen:
https://www.terneuzen.nl/gvvp

Bekijk hier de Oriëntatienota Terneuzen

 

Buro cinq