Gemeente Noord-Beveland
De Banjaard
2018

Gebiedsontwikkeling De Banjaard

Zeeuwse Kustvisie

In de Zeeuwse Kustvisie is het Banjaardgebied, bij Kamperland op het eiland Noord-Beveland, als aandachtsgebied betiteld. De Banjaard is van recreatief en economisch belang voor Noord-Beveland, in de omgeving verblijven elk jaar duizenden toeristen en Zeeuwen voor korte en langere tijd. Het strand geldt als één van de schoonste stranden van Nederland en je hebt er een prachtig zicht op de Oosterscheldekering. Geen wonder dus, dat het hier in de zomer een drukte van belang is. De gemeente Noord-Beveland stelt dat de Banjaard wel een impuls kan gebruiken.

Veelomvattende opdracht

Juust werkt, in opdracht van de gemeente Noord-Beveland en in samenwerking met medewerkers van de gemeente, gebiedsbeheerders, overheden, ondernemers en andere stakeholders aan een gebiedsvisie. Beleving en het Zeeuws DNA zijn sleutelwoorden in deze visie.

De gemeente Noord-Beveland wil hieraan gekoppeld een aantal korte termijn maatregelen realiseren om de beleving en toegankelijkheid van het gebied te verbeteren. De op- en overgangen richting het strand worden aangepakt en de vindbaarheid en zichtbaarheid van het gebied krijgen aandacht. Dit alles moet gebeuren op een op belevingsversterking gerichte manier. Juust heeft voor de uitwerking hiervan het ontwerp gemaakt waarbij, met in de omgeving passende materialen, de toegang vanaf het parkeerterrein tot het strand wordt verbeterd. Het ontwerp is mede geïnspireerd op de spontaan ontstane ‘olifantenpaadjes’.

Uitvoering van deze korte termijnmaatregelen moet de opmaat vormen voor een verdere uitwerking en implementatie van de integrale gebiedsvisie.

Behalve het ontwerp en de procesbegeleiding is Juust in opdracht van de gemeente ook verantwoordelijk voor de civieltechnische uitwerking en begeleiding tijdens het realisatietraject (2019).

Buro cinq