Gemeente Sluis
Schoondijke
2016-2017

Centrumplan Schoondijke

Nieuwe impuls

Met de aanleg van de nieuwe N61 en een rondweg Schoondijke is er een einde gekomen aan de grote stromen doorgaand verkeer door het hart van Schoondijke. De ouderwetse drukte met verkeer van en naar de veerpont Breskens-Vlissingen heeft plaatsgemaakt voor een rust. Een unieke kans om het dorp weer te voorzien van een echt centrum.

Ontwerp Centrumplan Schoondijke

Voor dit project is Juust gevraagd door collega-bureau Bosch Slabbers Landschapsarchitecten verkeerskundig advies in te brengen en mee te kijken met de ruimtelijke keuzes. Bosch Slabbers tekende voor het ontwerp. In participatie met de Dorpsraad Schoondijke, ondernemers, inwoners en opdrachtgever gemeente Sluis is het definitieve plan Centrumplan Schoondijke tot stand gekomen.

In het ontwerp zijn de oorspronkelijke doorgaande routes omgetoverd in een ruimtelijk dorpsplein met veel groen. De oude rotonde is aangepast naar een shared space oplossing (openbare ruimte met minimale geleiding).

Uitvoering

Na vaststelling van het ontwerp werkten wij civiel technische voorbereiding uit, begeleidden de aanbesteding en hielden uiteindelijk ook toezicht op de uitvoering. Gedurende het uitvoeringsproces behielden we de nauwe samenwerking met de collega’s van Bosch en Slabbers, zodat realisatie van het ontwerp tot in detail is uitgevoerd door de aannemer.

Buro cinq