Gemeente Sluis
Cadzand-Bad
2018-heden

Boulevard de Wielingen

Nieuwe impuls

Tussen de duinen en de dorpskern van Cadzand-Bad loopt, lang gestrekt, Boulevard de Wielingen. Een plek om te flaneren, recreëren en te genieten. En ook een beetje ingeslapen. De gemeente Sluis wil met een stijlvolle herinrichting van de boulevard deze aan laten sluiten op de recente vernieuwingsslag in haar omgeving. Aan de boulevard verrijzen immers diverse nieuwbouwprojecten die Cadzand-Bad weer een nieuwe economische impuls geven.

Ontwerp en proces

Door Okra Landschapsarchitecten BV is een schetsontwerp opgesteld voor herinrichting van Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad. Het ontwerp, een groene verblijfsbouevard, is gericht op de sfeerbeleving van de duinen en de Noordzee, Samen met de collega’s van Okra is vervolgens het schetsontwerp uitgewerkt naar een inrichtingsplan/voorlopig ontwerp.

Hierbij hebben we op basis van onze verkeerskundige inbreng en actuele informatie omtrent de nieuwbouwprojecten, het plan verder gedetailleerd. Op basis van het voorlopig ontwerp gaan we de komende jaren verder met de voorbereiding om het inrichtingsplan gefaseerd uit te voeren. Gedurende het proces houden we nauw contact met de collega’s van Okra zodat de oorspronkelijke gedachte achter het ontwerp ook bij eventuele wijzigingen behouden blijft.

Bron 3D-impressies: Okra Landschapsarchitecten.

Buro cinq