Van Garderen & Dekker
Nieuwvliet-Bad
2018

Bestemmingsplan recreatie Lampzinspolder

Ontwikkeling verblijfsrecreatie

In de Lampzinspolder is ontwikkelaar Van Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling Nieuwvliet B.V. voornemens een vakantiepark te bouwen met 124 vakantiewoningen en centrale voorzieningen. De polder is ca. 10 ha groot met diverse groenstructuren die zoveel mogelijk behouden zullen blijven in het plan.

Bestemmingsplan

Voor deze recreatie-ontwikkeling hebben wij een bestemmingsplan opgesteld, dat enerzijds voldoende flexibiliteit biedt voor de verdere stedenbouwkundige uitwerking en anderzijds het behoud en de realisatie van landschappelijke kwaliteiten waarborgt.

Buro cinq