Gemeente Middelburg
Stadspark Molenwater te Middelburg
2018

3D Stadspark Molenwater

Stadspark

De gemeente Middelburg is voornemens de locatie van het voormalig pretparkje Miniatuur Walcheren aan het Molenwater om te vormen naar een openbaar verblijfsgebied in moderne landschapsstijl. Veel groen, een grote waterpartij en doorkijkjes naar historische gebouwen. Landschapsinrichter Bosch & Slabbers tekent voor het landschappelijk ontwerp. Het wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied met wandelpaden, doorzichten, gazons, diverse soorten beplanting, een spiegelvijver, wadi’s, speelvoorzieningen en ruimte om 2.000 m3 hemelwater te bufferen. Dit laatste in het kader van het Interreg 2 Zeeën-project Water Resilient Cities.

Grondbalans en civieltechnisch ontwerp

De gemeente heeft Juust verzocht te ondersteunen bij het maken van een grondbalans en een civieltechnisch definitief ontwerp. Op basis van het inrichtingsontwerp hebben wij een 3D-model van de huidige situatie en het inrichtingsontwerp opgesteld. Vervolgens is dit gebruikt om de grondbalans uit te werken. Uitsneden van de 3D-modellen ziet u bovenaan de pagina.

Het resultaat van de grondbalans is het volledig hergebruiken van vrijkomende grond binnen het projectgebied. Dit levert meteen een kostenbesparing op voor de gemeente.

Na vaststellen van de grondbalans en het inrichtingsontwerp hebben wij een Definitief Ontwerp opgesteld, van waaruit het bestek wordt voorbereid.

Buro cinq